[1]
T. N. Mai, A. T. Hoàng, và A. B. Hồ, “Nghiên cứu tăng glucose máu do stress trong tiên lượng nhồi máu cơ tim cấp không đái tháo đường”, vjde, số p.h 38, tr 38-46, tháng 10 2020.