[1]
V. M. Nguyễn, Q. T. Phạm, và T. V. Hoàng, “Nồng độ glucose, HbA1C tại thời điểm nhập viện và mối liên quan với một số thông số ở bệnh nhân Đột quỵ não giai đoạn cấp tính”, vjde, số p.h 39, tr 34-40, tháng 11 2020.