[1]
H. H. Phan và N. L. và cs Trần, “Đánh giá hiệu quả phẫu thuật điều trị bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa kháng I-131”, vjde, số p.h 39, tr 80-86, tháng 11 2020.