[1]
H. T. Nguyễn, “Tăng Triglyceride và bệnh tim mạch do xơ vữa”, vjde, số p.h 41, tr 7-17, tháng 1 2021.