[1]
T. Y. Đỗ, T. L. Đào, T. Q. Nguyễn, và T. L. La, “Ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú và thể nang xuất hiện đồng thời: báo cáo ca bệnh hiếm gặp và hồi cứu y văn”, vjde, số p.h 52, tr 62-66, tháng 2 2023.