[1]
Đình T. Lê, T. L. Phạm, T. P. N. Nguyễn, T. T. H. Trần, T. S. Nguyễn, và V. M. Ngô, “Dự báo nguy cơ bệnh mạch vành trong 10 năm tới theo thang điểm Frammingham-2011 ở bệnh nhân Đái tháo đường týp 2 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình”, vjde, số p.h 52, tr 97-104, tháng 2 2023.