[1]
H. Q. Thái, “Xu hướng mới trong điều trị cường chức năng tuyến giáp- bệnh Graves”, vjde, số p.h 55, tháng 3 2023.