[1]
P. T. Bùi, C. D. Vũ, Nguyễn T. N., Nguyễn T. H. ., và T. T. M. Đỗ, “Kết quả kiểm soát glucose máu ở trẻ Đái tháo đường týp 1 tại Bệnh viện Nhi Trung Ương”, vjde, số p.h 55, tháng 3 2023.