[1]
T. H. . Thái và Nguyễn K. D. V., “Khảo sát thực trạng sử dụng insulin và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Bạch Mai”, vjde, số p.h 55, tháng 3 2023.