[1]
T. N. Điệp Trần và T. Q. Đỗ, “Ung thư tuyến giáp ở bệnh nhân Basedow có nhân điều trị phẫu thuật tại bệnh viện Nội tiết Trung Ương”, vjde, số p.h 55, tháng 3 2023.