[1]
D. Q. Phan và T. Q. Đỗ, “Nhận xét tình trạng đề kháng insulin trên bệnh nhân gan nhiễm mỡ ”, vjde, số p.h 41, tr 105-117, tháng 1 2021.