[1]
H. T. Nguyễn, “Bệnh xương đái tháo đường: Một biến chứng đái tháo đường bị lãng quên”, vjde, số p.h 37, tr 3-18, tháng 1 2021.