[1]
Đức H. Nguyễn, “Đái tháo đường & nhiễm khuẩn huyết”, vjde, số p.h 61, tr 27-39, tháng 7 2023.