Võ, T. H. H., và T. K. L. Nguyễn. “Chăm sóc tâm Lý Xã hội Cho bệnh nhân đái tháo đường”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 71, Tháng Sáu 2024, tr 1-12, doi:10.47122/VJDE.2024.71.1.