Nguyễn, H. T., L. T. B. Huỳnh, V. H. Lâm, V. H. Nguyễn, và N. T. Nguyễn. “Những điểm mới về các biện pháp Can thiệp nhằm tăng cường chữa lành vết thương bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường Theo IWGDF 2023”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 71, Tháng Sáu 2024, tr 13-22, doi:10.47122/VJDE.2024.71.2.