Vũ, V. N. “Đánh Giá thực trạng kiểm soát đường huyết Và một số yếu tố Nguy Cơ Tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường điều trị ngoại Trú tại Bệnh viện đa Khoa tỉnh Hải Dương năm 2022”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 71, Tháng Sáu 2024, tr 47-52, doi:10.47122/VJDE.2024.71.6.