Trần, H. T. T., B. B. Hoàng, T. N. Trần, và T. T. D. Phan. “Nghiên cứu tình trạng thiếu Vitamin D ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 Và mối Liên Quan giữa thiếu Vitamin D với Chế độ thể dục, tình trạng thừa cân béo Phì Và tăng huyết áp”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 71, Tháng Sáu 2024, tr 98-105, doi:10.47122/VJDE.2024.71.13.