Đoàn, V. C., A. T. Hoàng, và A. B. Hồ. “Nghiên cứu mối Liên Quan của nồng độ BNP huyết Thanh Và Hs-CTnI với biến cố tái nhập viện Sau Can thiệp động mạch vành”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 43, Tháng Giêng 2021, tr 62-72, doi:10.47122/vjde.2020.43.9.