Đỗ, T. Q. “Cập nhật điều trị bướu nhân tuyến giáp lành tính”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 13, Tháng Hai 2021, tr 16-20, https://vjde.vn/journal/article/view/151.