Nguyễn, N. T., T. H. L. Tô, và H. T. Nguyễn. “Điều trị bệnh đái tháo đường týp 2 Có bệnh Lý đi kèm”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 13, Tháng Hai 2021, tr 27-34, https://vjde.vn/journal/article/view/154.