Nguyễn, T. T. N., T. V. Hoàng, và T. B. Đào Nguyễn. “Biến đổi tình trạng kháng Insulin, Giai đoạn tổn thương thận trước Và Sau điều trị bệnh nhân đái tháo đường Typ 2 Có tổn thương thận”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 13, Tháng Hai 2021, tr 47-51, https://vjde.vn/journal/article/view/157.