Đỗ, T. Q. “Các yếu tố Nguy Cơ ở đối tượng tiền đái tháo đường.”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 13, Tháng Hai 2021, tr 83-87, https://vjde.vn/journal/article/view/163.