Nguyễn, V. L., T. B. Đào Nguyễn, và K. T. Trần. “Tổn thương Cơ Quan đích ở người bệnh đái tháo đường típ 2 Có tăng huyết áp áo choàng trắng hoặc tăng huyết áp ẩn giấu”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 42, Tháng Ba 2021, tr 5-10, doi:10.47122/vjde.2020.42.1.