Nguyễn, T. L., B. L. Dương, và Ánh N. Lê. “Khảo sát chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân đái tháo đường bằng bộ câu hỏi Short – Form 36 tại bệnh viện Tim mạch TP. Cần Thơ năm 2018”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 42, Tháng Ba 2021, tr 19-25, doi:10.47122/vjde.2020.42.3.