Phạm, T. C., T. L. Nguyễn, và V. L. Trần. “Quản lý, điều trị ngoại Trú người bệnh đái tháo đường típ 2 tại Trung tâm Y Tế thị Xã Long Mỹ - Hậu Giang”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 42, Tháng Ba 2021, tr 26-34, doi:10.47122/vjde.2020.42.4.