Huỳnh, L. T. B., S. H. Nguyễn, V. T. Lê, V. H. Đinh, Q. H. Hoàng, T. T. Bùi, T. T. . . . . . Hoàng, và Y. Đông Tà. “Một số yếu tố Nguy Cơ Tim mạch Theo mục Tiêu khuyến cáo điều trị của ESC -EASD 2019 ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại Trú ”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 42, Tháng Ba 2021, tr 51-58, doi:10.47122/vjde.2020.42.7.