Phan, H. D., V. M. Hoàng, T. V. Đoàn, Q. C. Nguyễn, K. H. Hồ, T. H. Nguyễn, X. T. Phạm, và Đức T. Nguyễn. “Điều Tra tỷ lệ rối loạn Glucose máu Và các yếu tố Nguy Cơ đái tháo đường típ 2 ở Trẻ Em lứa tuổi 11-14 toàn quốc năm 2018”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 42, Tháng Ba 2021, tr 72-79, doi:10.47122/vjde.2020.42.10.