Lê, G. H., và A. B. Hồ. “Đánh Giá yếu tố Nguy Cơ Theo Thang điểm CHA2DS2-VASc Trên bệnh nhân đột quỵ Có Rung Nhĩ không Do bệnh Van Tim”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 44, Tháng Tư 2021, tr 71-81, doi:10.47122/vjde.2020.44.10.