Thạch, T. P. “Tỷ lệ đạt mục Tiêu kiểm soát đường huyết Trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 tại Phòng khám nội tiết Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Cửu Long ”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 45, Tháng Tư 2021, tr 24-31, doi:10.47122/vjde.2020.45.4.