Nguyễn, H. D., T. C. L. Nguyễn, và L. T. B. Huỳnh. “Nghiên cứu tình trạng Dinh dưỡng Trên phụ nữ đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Đa Khoa Tiền Giang”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 46, Tháng Năm 2021, tr 191-7, doi:10.47122/vjde.2021.46.21.