Nguyễn, T. M. L. “Nghiên cứu kết Quả sử dụng liệu pháp Insulin nền Trong điều trị đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện 199”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 46, Tháng Năm 2021, tr 218-25, doi:10.47122/vjde.2021.46.24.