Trần, T. H. V., T. K. Y. Ngô, T. Q. T. Nguyễn, N. T. Nguyễn, và M. T. Ngô. “Đánh Giá tỷ lệ mắc bệnh Võng mạc đái tháo đường ở người Cao tuổi tại quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 49, Tháng Hai 2022, tr 51-56, doi:10.47122/vjde.2021.49.6.