Võ, T. M. Đức, T. T. Nguyễn, T. P. H. Nguyễn, T. K. Ánh Hồ, T. M. L. Phạm, T. T. H. Đào, T. T. T. Hoàng, D. T. H. Trịnh, T. M. T. Nguyễn, N. N. Trần, T. N. L. Võ, T. N. Nguyễn, H. P. Nguyễn, T. B. Mai, và H. T. Nguyễn. “Nghiên cứu nồng độ Glucose máu trước Khi ngủ ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 được điều trị bằng liệu pháp Insulin”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 49, Tháng Hai 2022, tr 57-64, doi:10.47122/vjde.2021.49.7.