Vũ, T. T., T. Q. Đỗ, và T. T. Nguyễn. “Nghiên cứu đặc điểm Siêu âm, Tế bào học bướu nhân tuyến giáp ở bệnh nhân Basedow bình giáp”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 49, Tháng Hai 2022, tr 83-89, doi:10.47122/vjde.2021.49.11.