Phạm, T. L. T. “Thực trạng bệnh đái tháo đường Và tăng huyết áp ở người trưởng thành tại tỉnh Thái Nguyên năm 2020”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 51, Tháng Ba 2022, tr 70-72, doi:10.47122/vjde.2022.51.9.