Lê, H. L., Q. T. Nguyễn, và H. D. Phan. “Tỷ lệ Và yếu tố Liên Quan hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kon Tum (4/2018 – 4/2019)”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 51, Tháng Ba 2022, tr 73-80, doi:10.47122/vjde.2022.51.10.