Huỳnh, V. M., A. B. Hồ, và T. A. Đinh. “Nghiên cứu một số yếu tố Nguy cơ, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tổn thương mạch vành ở bệnh nhân hội chứng vành cấp dưới 40 tuổi”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 51, Tháng Ba 2022, tr 86-93, doi:10.47122/vjde.2022.51.12.