Lê, T. U., T. T. Lê, P. C. Nguyễn, và T. S. H. Nguyễn. “Đánh Giá hiệu Quả của Can thiệp đào tạo Cho người bệnh đái tháo đường típ 2 sử dụng Insulin tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 50, Tháng Tám 2022, tr 215-22, doi:10.47122/vjde.2021.50.26.