Võ, T. K., và T. K. Nguyễn. “Khởi trị Insulin ở người bệnh đái tháo đường típ 2: Mô Tả các Quan điểm Và xác định các rào cản Trong số các bác Sĩ tại Việt Nam”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 50, Tháng Tám 2022, tr 234-40, doi:10.47122/vjde.2021.50.29.