Nguyễn, V. M., Q. T. Phạm, và T. V. Hoàng. “Biến đổi nồng độ Glucose máu ở bệnh nhân đột quỵ não Giai đoạn cấp tính trước Và Sau điều trị tại bệnh viện”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 38, Tháng Mười 2020, tr 24-29, doi:10.47122/vjde.2020.38.4.