Hoàng, T. B. N., và H. T. Nguyễn. “Khảo sát thể tích tồn lưu bàng Quang Trên bệnh nhân nữ đái tháo đường týp 2”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 38, Tháng Mười 2020, tr 30-37, doi:10.47122/vjde.2020.38.5.