Nguyễn, V. M., Q. T. Phạm, và T. V. Hoàng. “Nồng độ Glucose, HbA1C tại thời điểm nhập viện Và mối Liên Quan với một số thông số ở bệnh nhân Đột quỵ não Giai đoạn cấp tính”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 39, Tháng Mười-Một 2020, tr 34-40, doi:10.47122/vjde.2020.39.5.