Phan, H. H., và N. L. và cs Trần. “Đánh Giá hiệu Quả phẫu thuật điều trị bệnh nhân Ung Thư tuyến giáp biệt hóa kháng I-131”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 39, Tháng Mười-Một 2020, tr 80-86, doi:10.47122/vjde.2020.39.11.