Nguyễn, H. T. “Tăng Triglyceride Và bệnh Tim mạch Do Xơ vữa”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 41, Tháng Giêng 2021, tr 7-17, doi:10.47122/vjde.2020.41.1.