Đỗ, T. Y., T. L. Đào, T. Q. Nguyễn, và T. L. La. “Ung Thư biểu Mô tuyến giáp thể Nhú Và thể Nang xuất hiện đồng thời: Báo cáo Ca bệnh hiếm gặp Và hồi cứu Y văn”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 52, Tháng Hai 2023, tr 62-66, doi:10.47122/vjde.2022.52.9.