Hồ, A. B., T. X. V. Ngô, và T. B. T. Lê. “Đánh Giá tổn thương động mạch vành Theo Thang điểm Syntax ở bệnh nhân đái tháo đường Type 2”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 52, Tháng Hai 2023, tr 81-89, doi:10.47122/vjde.2022.52.12.