Thái, H. Q. “Xu hướng mới Trong điều trị cường chức năng tuyến giáp- bệnh Graves”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 55, Tháng Ba 2023, doi:10.47122/VJDE.2022.55.1.