Lê, T. N., T. M. P. Đỗ, N. T. L. Phạm, T. B. H. Huỳnh, Nguyễn Đỗ N. L., Nguyễn V. V. H., Nguyễn V. B., Nguyễn H. T., Nguyễn Đình T., và V. C. Lê. “Nghiên cứu Lo âu, căng thẳng, buồn phiền ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại Trú Trong đại dịch COVID-19 bằng Thang điểm SAVE-6 Và DDS-2”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 55, Tháng Ba 2023, doi:10.47122/VJDE.2022.55.5.