Hoàng , T. T. N., và T. Q. Đỗ. “Khảo sát độ giãn mạch Qua Trung Gian dòng chảy (FMD) động mạch cánh Tay Trên bệnh nhân đái tháo đường Typ 2 tại bệnh viện đa Khoa tỉnh Bắc Ninh”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 55, Tháng Ba 2023, doi:10.47122/VJDE.2022.55.8.