Trần, T. N. Điệp, và T. Q. Đỗ. “Ung Thư tuyến giáp ở bệnh nhân Basedow Có nhân điều trị phẫu thuật tại bệnh viện Nội tiết Trung Ương”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 55, Tháng Ba 2023, doi:10.47122/VJDE.2022.55.12.